Anna Béve

HEMMÅLERICVSKULPTURSTOLAR

 

Genväg 100x90 cm

Målningar

Kanske söker jag samma energier i måleriet

som jag finner i naturen.

Jag känner i alla fall igen ”språket”.

Jag lånar det för att gå vidare,

hitta något nytt – gestalta något annat.

Men ändå vara där jag känner mig hemma.

 

Lilla gulgrå 45x40 cm

 

Ingång 90x100 cm

Morgonsidan 66x73 cm

Spegling med rosa 66x73 cm

Vaniljblå 115x100 cm

Stenbrottet 100x90 cm

Spegling 115x115 cm

Mob: 070-376 02 35  •  anna.beve@gmail.com