Anna Béve

HEMMÅLERICVSKULPTURSTOLAR

 

Upplösning, olja 115x100 cm

Målningar

Kanske söker jag samma energier i måleriet

som jag finner i naturen.

Jag känner i alla fall igen ”språket”.

Jag lånar det för att gå vidare,

hitta något nytt – gestalta något annat.

Men ändå vara där jag känner mig hemma.

 

Boplatsen, olja 115x100 cm

 

Ljusning 2, olja 80x80 cm

Maj, olja 55x46 cm

Trädgård med rött, olja 90x100 cm

Skuggspel, 115x100 cm

Ruckel, olja 55x46 cm

Tidig morgon, olja 100x90 cm

Tfn: 0125-441 14  •  Mob: 070-376 02 35  •  anna.beve@gmail.com